برقراری دوره های علوم قرآنی در فرهنگسرای شهر

 

در ادامه برنامه های آموزشی فرهنگسرای شهر دوره های آموزش علوم قرآنی، در رشته های روان خوانی، تدبر، تفسیر و آموزش نهج البلاغه در ترم زمستان فرهنگسرای شهر برقرار گردید.

نظر به استقبال از دوره های گذشته و با هدف استمرار برنامه های آموزشی در حوزه های معرفتی و علوم قرآنی، در ترم زمستان 95، دوره های فوق الذکر برای بانوان علاقمند در فرهنگسرای شهر برقرار و به شرح ذیل برگزار می گردد:

احکام نهج البلاغه: روزهای شنبه ساعت 11 الی 12

روان خوانی قرآن : روزهای یکشنبه ساعت 9 الی 11

تدبر در قرآن : روزهای دوشنبه ساعت 10:30 الی 12

تفسیر در قرآن: روزهای چهارشنبه 9:30 الی11

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش