برگزاری کارگاه داستان نویسی در فرهنگسرای شهر

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی کارگاه داستان نویسی با حضور جمعی از علاقه مندان در فرهنگسرای شهر برگزار گردید.

  شایان ذکر است برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف بخشی از برنامه های فرهنگسرای شهر است که بر اساس نیازسنجی از مخاطبین برنامه ریزی و اجرا می گردد و همواره مورد استقبال شهروندان واقع شده اند.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش