نمایش # 
عنوان نمایش از %s
نشست هم اندیشی در خصوص مسابقات استعداد یابی و المپیاد فرهنگی ورزشی دانش آموزان دوره متوسطه 23 دی 1397
آغاز مسابقات فوتسال پیش کسوتان ادارات، صنایع و دستگاه های اجرایی گرامیداشت 6200 شهید استان مرکزی 22 دی 1397
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه شهدای صفری 19 دی 1397
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه والیبال در مدرسه دخترانه حضرت رقیه (س) 17 دی 1397
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه امامت 12 دی 1397
حضور تیم فوتسال شهرداری در مسابقات کارکنان دستگاه های اجرایی 11 دی 1397
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه، این هفته با برگزاری مسابقه داژبال در مدرسه دخترانه یاسین 11 دی 1397
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه، این هفته با برگزاری مسابقه داژبال در مدرسه دخترانه شهید باهنر 05 دی 1397
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه حاج وفایی 03 دی 1397
نشست هم اندیشی استعداد یابی و برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی دانش آموزان دبیرستانی 02 دی 1397

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش