برگزاری مسابقات تنیس روی میز بانوان انتخابی مسابقات کلانشهرهای کشور

  صبح روز گذشته 12 مهرماه با حضور ورزشکاران بانوان در شهرداری، مناطق و سازمان های تابعه مسابقات تنیس روی میز بانوان انتخابی شهرداری کلانشهرهای کشور برگزار گردید.

    در این رقابت های ورزشکاران به صورت حذفی به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت خانم زهرا کاظمی، خانم نگین شاه کرمی و خانم مهتاب بادکوبه با شکست رقیبان به ترتیب عناوین اول تا سوم را ازآن خود نمودند.

  در همین راستا حمید کربلایی حسنی توجه بیش از پیش به ورزش کارکنان را در دستور کار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی عنوان نموده و به برگزاری مسابقات متنوع در فواصل مختلف سال اشاره نمود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش