هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه طناب کشی در مدرسه دخترانه میرعلیاری

   صبح امروز 11 اردیبهشت ماه در ادامه سری مسابقات ورزشی "هر هفته یک مسابقه یک مدرسه" این هفته مسابقه طناب کشی در مدرسه ابتدایی دخترانه میرعلیاری در منطقه کرهرود برگزار گردید.

به گزارش واحد روابط عمومی، این هفته یک مسابقه یک مدرسه با حضور دانش آموزان پر نشاط دبستان دخترانه میرعلیاری کرهرود در قالب مسابقات طناب کشی برگزار گردید. در این مسابقات 4 تیم به رقابت پرداختند.

جوایز و لوح سپاس تیم های برگزیده با حضور کارشناس ورزش سازمان و مسئولین دبستان دخترانه میرعلیاری اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش