بازدید تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر از مرحله نهایی جشنواره فرهنگی ورزشی بچه های مسجد

      به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در محل برگزاری مرحله نهایی مسابقات فرهنگی ورزشی بچه های مسجد از روند برگزاری این مسابقات بازدید و از برگزاری مسابقات این چنینی در سطح مساجد ابراز رضایت نموده و خواستار ادامه این گونه فعالیت ها شدند.

      در همین راستا حسنی سرپرست سازمان با اشاره به استقبال گسترده از این جشنواره از برگزاری برنامه های فرهنگی ورزشی متنوع در سطح کانون های مساجد شهر  در سال جاری خبر داد.

      

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش