هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه طناب کشی در دبستان دخترانه الهیه

   صبح امروز 17 اردیبهشت ماه در ادامه سری مسابقات ورزشی "هر هفته یک مسابقه یک مدرسه" این هفته مسابقه طناب کشی در مدرسه ابتدایی دخترانه الهیه برگزار گردید.

به گزارش واحد روابط عمومی، این هفته یک مسابقه یک مدرسه با حضور دانش آموزان پر نشاط دبستان دخترانه الهیه در قالب مسابقات طناب کشی برگزار گردید. در این مسابقات 8 تیم به رقابت پرداختند.

جوایز و لوح سپاس تیم های برگزیده با حضور کارشناس ورزش سازمان و مسئولین دبستان دخترانه الهیه اهدا گردید.

در پایان به مناسبت هفته معلم به تمامی معلمان این مدرسه با اهدا شاخه گل تقدیر به عمل آمد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش