هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه قرآنی متقین

   به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان پر نشاط دبستان قرآنی متقین در قالب مسابقات فوتسال برگزار گردید.همچنین پس از برگزاری مسابقات کارشناس آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دقایقی در خصوص ایمنی در مدرسه و منزل نکاتی را برای دانش آموزان بیان نمود.

      در پایان جوایز و لوح سپاس تیم های برگزیده با حضور امور ورزش سازمان، کارشناس آتش نشانی و مسئولین مدرسه قرآنی متقین اهدا گردید.

     همچنین لوح تقدیری از طرف سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به دبیر ورزش و مدیر این مدرسه اهدا گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش