ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با برگزاری مسابقه داژبال در مدرسه دخترانه زینب کبری(س)

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان پر نشاط مدرسه دخترانه زینب کبری (س) در قالب مسابقات داژبال ادامه یافت. همچنین پس از برگزاری مسابقات کارشناس سازمان پارکها و فضای سبز دقایقی در خصوص نکات کاربردی در نگهداری فضای سبز مطالبی عنوان نمود.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و  ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

     این ویژه برنامه در سال تحصیلی در مدارس ناحیه 1 و ناحیه 2 آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش