ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با برگزاری مسابقه هندبال در مدرسه دخترانه میرزا رضای کرمانی

 

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان پر نشاط مدرسه دخترانه میرزا رضای کرمانی در قالب مسابقات هندبال ادامه یافت. همچنین پس از برگزاری مسابقات کارشناس سازمان سیما، منظر و فضاهای شهری دقایقی در خصوص نگهداری از فضای سبز و المانهای شهری برای دانش آموزان صحبت نمود.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید. هچنین بروشورهای زمستانه نیز بین دانش آموزان توزیع شد.

     این ویژه برنامه در سال تحصیلی در مدارس ناحیه 1 و ناحیه 2 آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش