تمرینات آماده سازی دارت بانوان و آقایان، شطرنج، تنیس روی میز و فوتسال آقایان جهت شرکت در مسابقات شهرداری کلانشهرهای کشور

 

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تمرینات تیمهای دارت بانوان و آقایان، تنیس روی میز، شطرنج و فوتسال آقایان شهرداری اراک با حضور ورزشکاران این رشته ها زیر نظر مربیان مجرب در حال انجام می باشد. این تمرینات به صورت منظم و هفتگی برگزار خواهد شد و تا شروع مسابقات شهرداری کلانشهرهای کشور در سال جاری ادامه خواهد داشت.

     در همین راستا حسنی سرپرست سازمان گفت: با در نظر گرفتن تمرینات جدی و استفاده از مربیان مجرب سعی در اعزام تیم های آماده به مسابقات شهرداری کلانشهرهای کشور خواهیم داشت.

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش