هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه والیبال در مدرسه دخترانه حضرت رقیه (س)

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با حضور دانش آموزان پر نشاط مدرسه دخترانه حضرت رقیه (س) در قالب مسابقات والیبال ادامه یافت. همچنین کارشناس سازمان سیما، منظر و فضاهای شهری دقایقی در خصوص نگهداری از فضای سبز و المانهای شهری برای دانش آموزان صحبت نمود.

     در پایان این مسابقات با حضور کارشناسان فرهنگی و ورزشی سازمان و مسئولین مدرسه جوایزی به نفرات برگزیده اهدا گردید.

     این ویژه برنامه در سال تحصیلی در مدارس ناحیه 1 و ناحیه 2 آموزش و پرورش ادامه خواهد یافت.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش