نمایش # 
عنوان نمایش از %s
برگزاری کارگاه تخصصی فرماندهی حوادث و مدیریت ایستگاه در فرهنگسرای سید الشهدا (ع) 28 مهر 1397
آغاز دوره رایگان نقاشی ترم پاییز در فرهنگسرای سید الشهدا (ع) 26 مهر 1397
آغاز دوره رایگان خلاقیت ترم پاییز در فرهنگسرای سید الشهدا (ع) 26 مهر 1397
برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای مقابله و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در فرهنگسرای سید الشهدا (ع) 25 مهر 1397
ویژه برنامه هر هفته یک مدرسه یک مسابقه با برگزاری مسابقه فوتسال در دبستان پسرانه حجت 25 مهر 1397
آغاز دوره رایگان خیاطی پیشرفته ترم پاییز در فرهنگسرای سید الشهدا (ع) 25 مهر 1397
آغاز دوره رایگان خلاقیت ترم پاییز در فرهنگسرای شهر 25 مهر 1397
آغاز دوره رایگان خیاطی پیشرفته ترم پاییز در فرهنگسرای شهر 25 مهر 1397
آغاز دوره رایگان خیاطی مقدماتی ترم پاییز در فرهنگسرای سید الشهدا (ع) 23 مهر 1397
آغاز دوره رایگان خیاطی مقدماتی ترم پاییز در فرهنگسرای شهر 23 مهر 1397

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش