نمایش # 
عنوان نمایش از %s
برگزاری چهلمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع فضای سبز 10 شهریور 1397
برگزاری سی و نهمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع پرداخت عوارض 10 شهریور 1397
برگزاری سی و هشتمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع مصرف بهینه انرژی 10 شهریور 1397
کسب رتبه اول شهرستان اراک در بخش قرآنی و هنری پنجمین جشنواره قرآنی گلهای محمدی (ص) و گلهای فاطمی (س) استان مرکزی 07 شهریور 1397
برگزاری سی و هفتمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع آداب معاشرت 07 شهریور 1397
حضور پسران منتخب پنجمین دوره جشنواره قرآنی گلهای محمدی (ص) و گلهای فاطمی (س) شهرستان اراک در بخش استانی 06 شهریور 1397
برگزاری سی و ششمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع معضل بیکاری 06 شهریور 1397
پایان پنجمین دوره رقابت های بسکتبال پارکی (3 نفره) گرامیداشت شهدای استان مرکزی 06 شهریور 1397
برگزاری دوره آموزش کامپیوتر در فرهنگسرای سیدالشهدا (ع) 05 شهریور 1397
برگزاری سی و پنجمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع مدیریت بحران 05 شهریور 1397

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش