نمایش # 
عنوان نمایش از %s
برگزاری بیست و سومین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع میراث فرهنگی 20 مرداد 1397
برگزاری روز ششم مسابقات پنجمین جشنواره قرآنی گلهای محمدی (ص) و گلهای فاطمی (س) شهرستان اراک در فرهنگسرای شهر 18 مرداد 1397
برگزاری بیست و دومین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع آداب معاشرت گرامیداشت روز خبرنگار 18 مرداد 1397
برگزاری روز پنجم مسابقات پنجمین جشنواره قرآنی گلهای محمدی (ص) و گلهای فاطمی (س) شهرستان اراک در فرهنگسرای شهر 17 مرداد 1397
برگزاری بیست و یکمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع رعایت حقوق شهروندان 17 مرداد 1397
برگزاری روز چهارم مسابقات پنجمین جشنواره قرآنی گلهای محمدی (ص) و گلهای فاطمی (س) شهرستان اراک در فرهنگسرای شهر 16 مرداد 1397
برگزاری همایش موفقیت در خانواده با حضور شهروندان و والدین شرکت کنندگان در پنجمین جشنواره قرآنی گلهای محمدی (ص) و گلهای فاطمی (س) در فرهنگسرای شهر 16 مرداد 1397
برگزاری روز سوم مسابقات پنجمین جشنواره قرآنی گلهای محمدی (ص) و گلهای فاطمی (س) شهرستان اراک در فرهنگسرای شهر 15 مرداد 1397
برگزاری روز دوم مسابقات پنجمین جشنواره قرآنی گلهای محمدی (ص) و گلهای فاطمی (س) شهرستان اراک در فرهنگسرای شهر 14 مرداد 1397
برگزاری بیستمین شب از ویژه برنامه شبهای تابستان با موضوع ترافیک 14 مرداد 1397

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش