برگزاری نشست هم اندیشی فرهنگی با جهاد دانشگاهی

      به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، صبح امروز نشست هم اندیشی امور فرهنگی با حضور سرپرست مرکز علمی کاربردی اراک، معاون آموزشی و کارشناسان جهاد دانشگاهی استان مرکزی و سرپرست، معاون فرهنگی و کارشناسان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در محل دفتر سرپرست سازمان برگزار گردید.

    در این نشست طرفین ضمن ارائه کلیات عملکرد خود در حوزه فرهنگی، زمینه های مشترک در خصوص همکاری و مشارکت دو طرفه را عنوان و بررسی نموده و در خصوص برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات فرهنگی و اجتماعی تفاهم نمودند. . همچنین مقرر شد ضمن بررسی کارشناسی مدیریت هوشمند شهری در حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نشست های تخصصی در این زمینه درآینده ای نزدیک تشکیل گردد. 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش