بازدید اعضای ستاد بازآفرینی شهری به همراه سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از فرهنگسرا سیدالشهدا (ع)

    به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری صبح امروز 22 فروردین ماه سرپرست سازمان به همراه اعضای ستاد باز آفرینی شهری از فرهنگسرا سیدالشهدا (ع) بازدید نمودند.

    اعضای ستاد بازآفرینی شهری در این بازدید ضمن نشست صمیمانه با سرپرست سازمان در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی ورزشی سازمان نقطه نظراتشان را عنوان نمودند.

در همین راستا سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با تشکر از حسن نظر اعضای این ستاد افزود: پیشنهادات و مشاوره های راهبری کارشناسان بازآفرینی شهری راهگشای سازمان در اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی خواهد بود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش