نشست و همفکری با مسئولین بهداشت محیط مرکز بهداشت استان و شهرستان

   به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری عصر روز گذشته نشست و همفکری در خصوص مشارکت در برنامه های هفته بدون دخانیات با حضور سرپرست و کارشناسان سازمان، مسئول HSE شهرداری و مسئولین بهداشت محیط مرکز بهداشت استان و شهرستان برگزار گردید.

     در این نشست صمیمانه در خصوص برنامه های مشترک برگزار شده در سال های قبل بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت. همچنین در خصوص چاپ بنر، پوستر و استیکرهای آموزشی و برگزاری همایش تخصصی مشترک در هفته بدون دخانیات توافق گردید.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش