تقدیر استاندار مرکزی از سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری

 

   به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، آقازاده استاندار استان مرکزی با اهداء لوح از سرپرست سازمان بابت فعالیت های حوزه مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها و برگزاری همایش های مختلف در این زمینه تقدیر و تشکر نمود.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش