برگزاری جشن شبانه های شادی در بوستان ملت

   به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری از 21 تیرماه جاری، جشن شبانه های شادی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و با همت موسسه فرهنگی عصرنوین در بوستان ملت آغاز شد و تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

   این جشن با اجرای برنامه های شاد و متنوع و در راستای پوشش اوقات فراغت شهروندان و ارتقای سطح نشاط اجتماعی و با رویکرد آموزش شهروندی شب ها در بوستان ملت برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش