نشست هم اندیشی آموزش های شهروندی با حضور کارشناسان آموزش معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل و سازمان های مدیریت پسماند، سیما منظر و فضای سبز شهری و آتش نشانی و خدمات ایمنی

  • پرینت

     به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری صبح روز گذشته نشست هم اندیشی آموزش های شهروندی با حضور کارشناسان آموزش معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل و سازمان های مدیریت پسماند، سیما منظر و فضای سبز شهری و آتش نشانی و خدمات ایمنی در محل دفتر سرپرست سازمان برگزار گردید.

     در این نشست بستر مناسب جهت ارائه آموزش های شهروندی در زمینه ترافیک و حمل و نقل عمومی، ایمنی، نگهداری از فضای سبز و مدیریت پسماند در دوره های آموزشی و همایش های فرهنگی و ورزشی سازمان بررسی و مقرر گردید با حضور کارشناسان موارد مذکور این مهم عملی گردد.