برگزاری نشست "آیین شهروندی" در خانه فرهنگ اراک


     نخستین نشست از سلسله نشست های گفتگوی شهروندی با موضوع "آیین شهروندی" عصر روز پنجشنبه اول آذر ماه با حضور سورانه رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر، مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری اراک، حسنی سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری، اله داد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان و جمعی از اهالی فرهنگ و  هنر و آگاه به مسایل شهری، در "خانه فرهنگ اراک" واقع در پارک شهر برگزار گردید. در این نشست موضوعات در خصوص ترافیک شهری و مجموعه بازار اراک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    خانه فرهنگ اراک در آبان ماه سال جاری پس از مرمت به بهره برداری رسید.

  

 

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش