آغاز دوره آموزش شهروندی با محوریت مشارکت شهروندی در فرهنگسرای شهر

     دوره آموزش شهروندی با محوریت مشارکت شهروندی صبح امروز در فرهنگسرای شهر آغاز شد.

     در این دوره کارشناس مربوطه نکات آموزشی در زمینه مشارکت شهروندی را به شرکت کنندگان این دوره آموزشی در فرهنگسرای شهر ارائه نمود.

    

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش