نمایش آثار هنرآموزان دوره قالیبافی در فرهنگسرای سیدالشهدا (ع)

  • پرینت

 

   به گزارش روابط عمومی سازمان  فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک با عنایت به برگزاری دوره آموزشی قالیبافی در آبان و آذر ماه سال جاری به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری هنرآموزان این دوره خانمها خاتون باقری، نسیبه باقری و زهرا حسینی پس از اتمام دوره آموزش مقدماتی توانستتند اولین اثر هنری خود را به  تماشای دیگران بگذارند.

    حسنی سرپرست سازمان اظهار امیدواری کرد دوره های آموزشی مختلف در فرهنگسراهای شهر و سید الشهدا (ع) بتواند نقش موثری در کارآفرینی زنان خانه دار داشته باشد.